Av:
  • Kari-Anne Aarvåg

Rykket ut til innbrudd i Trondheim

Foto: MARIANN DYBDAHL