Av:
  • Bjørge Bondevik

Elgpåkjørsel - bil måtte taues