Av:
  • Anne Berit Fagernes

Kø i østgående løp i Strindheimtunnelen