Av:
  • Mia Kristin Midtbø

Asfalterer veien til Flakk - ferjepassasjerer må vente

Denne strekningen skal asfalteres. Foto: Trøndelag fylkeskommune