20-åring har trukket begjæring om å bli utskrevet fra tvungent psykisk helsevern

foto