Av: Emelie Kjærnli Kristiansen, Kari-Anne Aarvåg og Elise Rønningen

Vogntog kjørte av veien og inn i bergvegg