Av: Martin Haugland Andersen

Mann målt i 118 km/t i Okstadbakken