Av: Aagot Opheim

Asfalterer på ferjekai

foto
Pendlerne på Flakk få litt færre lasser en periode. Her fra ferjekøa på Flakk ved en tidligere anledning. Foto: Olav Wold