Av: Joakim Slettebak Wangen

Rykket ut etter melding om knivtrusler