Av: Vilde Marie Steen Angell

– Tryggere for myke trafikanter

foto
På Byåsen har det blitt lagt mer fortau. Foto: Miljøpakken