Av:
  • Vilde Marie Steen Angell

– Tryggere for myke trafikanter

På Byåsen har det blitt lagt mer fortau. Foto: Miljøpakken