Av:
  • Mari Nøvik

Stor vannlekkasje i Stjørdal sentrum