Av:
  • Kari-Anne Aarvåg
  • og Camilla Kilnes

Stakk fra stedet etter å ha kjørt inn i bil og tre