Av: Karoline Ulvnes

Manuell dirigering på E6 - bommer står delvis nede