Av: Bård Sande

Ny jobb: Går fra forlag til kunstverksted

foto
Maria Veie Sandvik. Foto: Chris Erlbeck