Av: Kari-Anne Aarvåg

Bilfører kjørte på stolpe

foto
Slik sto bilen plasser i grøfta, ikke langt fra Nardosenteret. Foto: Christine Schefte