Av: Karoline Ulvnes og Hilde Skjesol

Bil snurret rundt og kjørte i bergveggen på E6