Av: Kari-Anne Aarvåg og Emilie Sofie Olsen

Bil kjørte av veien i Oppdal