Av:
  • Berit Baumberger

Brant i støvsuger – en kunde tømte to brannslukkingsapparater