Av: Emelie Kjærnli Kristiansen

Bil kjørte i feil kjørefelt i Trondheim