Av:
  • Kari-Anne Aarvåg
  • og Pål Solberg

Semitrailer med fisk sperret deler av E6