Av:
  • Preben Brækstad

Varebil bøtelagt etter fartsovertredelse