Av: Norunn Bergesen

Laserkontroller av ferietrafikken