Av:
  • Martin Haugland Andersen

Advarer mot stein i veien i Trondheim