Av: Martin Haugland Andersen

Nye Veier utsetter trøndersk E6-konkurranse

foto
Det nye toplanskrysset ved tettstedet Berkåk i Rennebu kommune. Berkåk sees til høyre i bildet. Foto: Illustrasjon fra Nye Veier AS