Av: Pål Solberg

Rykket ut til innbrudd i dagligvarebutikk i Trondheim