Av: Hilde Skjesol

To personer skadet etter krangel