Av:
  • Hilde Skjesol

To personer skadet etter krangel