Av: Karoline Ulvnes

Miljøpakken punger ut – AtB opprettholder tilbudet

foto
AtB avventer statsbudsjett og politisk behandling før de eventuelt reduserer rutetilbudet. Foto: Mariann Dybdahl