Av:
  • Ann Iren Bævre

Bil har havnet på åker

Foto: Erling skjervold