Av:
  • Aagot Opheim

Soknedalstunellen åpnet igjen