Av: Lea Lauvland Longva

Fikk førerkortet beslaglagt på Heimdal