Av:
  • Lea Lauvland Longva

Fikk førerkortet beslaglagt på Heimdal