Av: Kari-Anne Aarvåg

Sammenstøt mellom buss og bil på E6