Av:
  • Kari-Anne Aarvåg

Sammenstøt mellom buss og bil på E6