Av:
  • Torjus Aune

Rykket ut til bilbrann på fylkesvei