Av: Carl Alfred Dahl

Tunnel på E6 var stengt på grunn av gaupe