Av:
  • Aagot Opheim

Det blir ny badeplass på Grillstad

Bortenfor disse boligene under bygging, er det planlagt en ny badeplass når det siste omårdet på Grilstad Marina er ferdig utbygd. Foto: Christine Schefte