Av: Martin Haugland Andersen

Bil kjørte inn i et tre på Støren