Av: Kjerstin Rabås

Punktert trailer skaper kø i Okstadbakken

foto
Traileren sto i nordgående retning. Foto: Gøran Kvam