Av: Camilla Kilnes

Evakuerer fabrikk etter gasslekkasje - kan være potensiell farlig gass