Av:
  • Ann Iren Bævre

Bil utfor veien i Namsos

Bilen havnet utfor veien og i en skog. Foto: Kjetil Langeng