Av:
  • Berit Baumberger

Ba publikum holde seg unna etter trafikkuhell i Stjørdal