Av:
  • Mari Nøvik

Trondheim fengsel har mottatt trusler