Av: Kjerstin Rabås og Espen Rasmussen

Rykket ut til trafikkuhell på E6

foto
Foto: FRANK CADAMARTERI