Av: Pål Solberg

Bil begynte å brenne under kjøring