Av:
  • Kjerstin Rabås

Konstituert rådmann klar i Malvik

Jens Berget er konstituert fra 1. september og til ny kommunedirektør tiltrer.