Av:
  • Alexander Killingberg
  • og Lea Lauvland Longva

Bil og sykkel kolliderte