Av: Toini Thanem

Kulturminne i Trondheim får en halv million kroner

foto
Taket skal skiftes ut på den tradisjonsrike brygga. Foto: Morten Antonsen