Av:
  • Kristoffer Furberg

Nytt grønt lys for utvidelse av Samfundet

Slik ser Eggen arkitekter for seg nybygget bak det gamle Studentersamfundet. ILLUSTRASJON: EGGEN ARKKITEKTER