Av:
  • Alexander Killingberg

Seks etasjer skapte diskusjon: – Bygget er for høyt

Skissen viser den planlagte bebyggelsen i Klostergata 56 og Schwachs gate 1 og 3. Foto: Saksdokumentene til bygningsrådet