Av:
  • Pål E. Solberg
  • og Truls August Råen

Bil endte utfor veien i Inderøy