Av: Stian Wallum

Gateslagsmål på Møllenberg - en til legevakt