Av:
  • Joakim Slettebak Wangen

– Tilgriset pauserom på skole i Trondheim